top of page

impresszum

KIADÓ ÉS ÜZEMELTETŐ

A weboldal, a MYC-Muenchen Facebook oldal és a MYC-Muenchen Instagram oldal kiadója és üzemeltetője a ModellYachtClub Munich érdekcsoport számára

Valentin Róka

Dornator Arch 7

82061 Neuried
E-mail: v.fuchs(a)web.de

AZ ONLINE AJÁNLAT TARTALMA

A weboldal különböző szerzői nem vállalnak felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzőkkel szembeni olyan felelősségi igények, amelyek a közölt információ felhasználásából vagy nem felhasználásából, illetve hibás és hiányos információk felhasználásából eredő vagyoni vagy nem vagyoni kárra vonatkoznak, elvben kizártak, feltéve, hogy nem bizonyítható szándékos vagy súlyosan gondatlanság. a szerző hibája cselekszik. Minden ajánlat nem kötelező érvényű. A szerzők kifejezetten fenntartják a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot megváltoztassák, kiegészítsék vagy töröljék, vagy a megjelenést előzetes értesítés nélkül ideiglenesen vagy véglegesen beszüntessék.

HIVATKOZÁSOK ÉS LINKEK

A szerző felelősségi körén kívül eső, harmadik felek webhelyére történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások ("linkek") esetén a felelősség csak akkor áll fenn, ha a szerzők ismerik a tartalmat, és ez technikailag lehetséges és ésszerű, hogy ezt megtegyék az illegális tartalom használatának megakadályozása érdekében. A szerzők ezennel kifejezetten kijelentik, hogy a link létrehozásának időpontjában a hivatkozott oldalakon illegális tartalom nem volt észlelhető. A szerzőnek semmilyen befolyása nincs a linkelt/kapcsolt oldalak jelenlegi és jövőbeni kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolja magát minden olyan linkelt/kapcsolt oldalon található minden tartalomtól, amelyet a hivatkozás létrehozása után módosítottak. Ez a nyilatkozat a saját weboldalunkon található összes hivatkozásra és hivatkozásra vonatkozik, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokban és levelezőlistákban harmadik felektől származó bejegyzésekre. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalomért, és különösen az ilyen információk felhasználásából vagy elmulasztásából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatója a felelős, nem pedig az, aki hivatkozásokon keresztül csupán hivatkozik az adott kiadványra.

SZERZŐI JOG ÉS VÉDJEGY TÖRVÉNY

A szerzők törekednek minden publikációban felhasznált képek és szövegek szerzői jogainak betartására, saját maguk által készített képek és szövegek felhasználására, illetve licencmentes képek és szövegek felhasználására. A weboldalon megemlített és harmadik felek által esetlegesen védett márkákra és védjegyekre korlátozás nélkül vonatkoznak a vonatkozó védjegytörvény rendelkezései és az adott bejegyzett tulajdonos tulajdonjogai. Nem szabad pusztán a említés alapján levonni azt a következtetést, hogy a védjegyeket nem védik harmadik személyek jogai! A szerzők által készített publikált tárgyak szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjét illeti meg. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban való sokszorosítása vagy felhasználása a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül tilos.

ESEMÉNYEK

Az általunk kínált találkozók (pl. regatták, kiképző vitorlázás vagy szemináriumok) nem hivatalos vagy kereskedelmi rendezvények, hanem zártkörű találkozók, így a részvétel során keletkezett károkért, sérülésekért felelősséget nem vállalunk.

bottom of page